ทีวีออนไลน์ ช่อง11

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง NBT
ดูทีวีออนไลน์ช่อง11
สทท.มีโครงการให้ประชาชนส่งประกวดตราสัญลักษณ์ใหม่ของสถานี โดยกำหนดแนวคิดตราสัญลักษณ์ให้สื่อถึงความเป็นโทรทัศน์แห่งชาติ มีความทันสมัย แต่คงความเป็นไทย และมุ่งสู่สากล ซึ่งได้แนวความคิดจากตราราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ที่เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์ปาญจนันท์ โดยดัดแปลงเฉพาะส่วนที่เป็นสังข์ให้ทันสมัยมากขึ้น ตราสัญลักษณ์ใหม่เริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 19.00 น. ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปี ของการเปลี่ยนชื่อเป็น เอ็นบีที (NBT)