ทีวีออนไลน์ ช่อง5

ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 5
ดูทีวีออนไลน์ช่อง5
เริ่มออกอากาศครั้งแรก วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 (ชื่อสากล: ATV รหัส: HSATV ชื่อย่อ: ททบ.7) เริ่มต้นออกอากาศเป็นครั้งแรก จากอาคารสวนอัมพร โดยใช้ระบบ เอฟซีซี (Federal Communication Committee) 525 เส้น ภาพขาวดำ ปัจจุบันเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (Royal Thai Army Radio and Television Channel 5; ททบ.5) เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งที่สองของประเทศไทย ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง