ผังรายการทีวีช่อง Spring News

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

TV. Direct
เวลาออกอากาศ 0:00 >> 1:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 0:00 >> 1:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 0:00 >> 1:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 0:00 >> 1:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 0:00 >> 1:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 0:00 >> 1:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 0:00 >> 1:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 0:00 >> 1:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 0:00 >> 1:30
ปรากฏการณ์ข่าวจริง (ภาคค่ำ)
เวลาออกอากาศ 1:30 >> 3:00
เผชิญหน้า (Face Time)
เวลาออกอากาศ 3:00 >> 4:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 4:00 >> 5:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 4:00 >> 5:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 4:00 >> 5:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 4:00 >> 5:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 4:00 >> 5:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 4:00 >> 5:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 4:00 >> 5:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 4:00 >> 5:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 4:00 >> 5:30
ปรากฏการณ์ข่าวจริง (ภาคเช้า)
เวลาออกอากาศ 5:30 >> 6:00
สุขาทั่วหล้าอาเซียน
เวลาออกอากาศ 6:00 >> 6:05
ปรากฏการณ์ข่าวจริง (ภาคเช้า)
เวลาออกอากาศ 6:05 >> 7:30
เจาะลึกทั่วไทย (Inside Thailand)
เวลาออกอากาศ 7:30 >> 9:00
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลาออกอากาศ 9:00 >> 9:05
เจาะลึกทั่วไทย (Inside Thailand)
เวลาออกอากาศ 9:05 >> 9:30
ข่าวหุ้นเจาะตลาด
เวลาออกอากาศ 9:30 >> 9:55
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 9:55 >> 10:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 9:55 >> 10:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 9:55 >> 10:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 9:55 >> 10:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 9:55 >> 10:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 9:55 >> 10:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 9:55 >> 10:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 9:55 >> 10:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 9:55 >> 10:00
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลาออกอากาศ 10:00 >> 10:05
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ
เวลาออกอากาศ 10:05 >> 10:55
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 10:55 >> 11:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 10:55 >> 11:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 10:55 >> 11:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 10:55 >> 11:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 10:55 >> 11:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 10:55 >> 11:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 10:55 >> 11:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 10:55 >> 11:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 10:55 >> 11:00
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลาออกอากาศ 11:00 >> 11:05
รอยไทย
เวลาออกอากาศ 11:05 >> 11:07
ปรากฏการณ์ข่าวจริง (ภาคเที่ยง)
เวลาออกอากาศ 11:07 >> 12:55
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 12:55 >> 13:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 12:55 >> 13:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 12:55 >> 13:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 12:55 >> 13:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 12:55 >> 13:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 12:55 >> 13:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 12:55 >> 13:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 12:55 >> 13:00
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 12:55 >> 13:00
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
เวลาออกอากาศ 13:00 >> 14:00
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลาออกอากาศ 14:00 >> 14:05
เผชิญหน้า (Face Time)
เวลาออกอากาศ 14:05 >> 15:00
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลาออกอากาศ 15:00 >> 15:05
ปรากฏการณ์ข่าวจริง (บ่ายสาม)
เวลาออกอากาศ 15:05 >> 16:00
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลาออกอากาศ 16:00 >> 16:05
ลับลวงพราง (Exclusive)
เวลาออกอากาศ 16:05 >> 17:00
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลาออกอากาศ 17:00 >> 17:05
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 17:05 >> 17:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 17:05 >> 17:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 17:05 >> 17:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 17:05 >> 17:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 17:05 >> 17:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 17:05 >> 17:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 17:05 >> 17:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 17:05 >> 17:30
TV. Direct
เวลาออกอากาศ 17:05 >> 17:30
เดินหน้าอาเซียน (R)
เวลาออกอากาศ 17:30 >> 18:00
คสช.
เวลาออกอากาศ 18:00 >> 18:20
ปรากฏการณ์ข่าวจริง (ภาคค่ำ)
เวลาออกอากาศ 18:20 >> 20:00
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลาออกอากาศ 20:00 >> 20:05
The People’s King
เวลาออกอากาศ 20:05 >> 21:00
ข่าวในพระราชสำนัก
เวลาออกอากาศ 21:00 >> 21:10
The People’s King
เวลาออกอากาศ 21:10 >> 22:00
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลาออกอากาศ 22:00 >> 22:05
หน้าหนึ่ง สปริงนิวส์
เวลาออกอากาศ 22:05 >> 23:00
เดินหน้าอาเซียน
เวลาออกอากาศ 23:00 >> 23:30
ปรากฏการณ์ข่าวจริง (ภาคดึก)
เวลาออกอากาศ 23:30 >> 0:00
– ขอบคุณข้อมูล : springnews