ภาษาอังกฤษสุดฮา! “ครูลูกกอล์ฟ” ใน Loukgolf’s English Room

ภาษาอังกฤษสุดฮา! “ครูลูกกอล์ฟ” ใน Loukgolf’s English Room

ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC ในอีกไม่นานนี้ การสื่อสารด้วยภาษาที่เป็นสากลนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด แทบทุกคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนั้นก็คงจะตระหนักได้ว่าภาษาอังกฤษนั้น แม้มีความจำเป็นมากสักเพียงใด แต่ก็จะกลัว แล้วบอกตัวเองว่าไม่ถนัด ยาก และไม่กล้าที่จะศึกษาภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ รายการ Loukgolf’s English Room…