The One รวมไทยใจเดียวกัน The One รวมไทยใจเดียวกัน (ช่วง 1) วันที่ 05 พฤษภาคม 2553

ชอบเรื่องนี้ กด

The One รวมไทยใจเดียวกัน
รับภารกิจจัดแฟชั่นโชว์ชุดไทยจำนวน 270 ชีวิต, จัดหาเสื้อผ้าชุดไทย จำนวน 270 ชุด, ร่วมคิดร่วมผลิตกับทีมจัดงานโชว์ วันที่ 05 พฤษภาคม 2553

กำลังโหลดคลิป…ดูทีวีย้อนหลัง

ชอบเรื่องนี้ กด

อ่ะ อ่ะ !! มาพูดคุย/แสดงความคิดเห็น กันก่อน

*