ตอบโจทย์ : แก้รัฐธรรมนูญ..ยุบองค์กรอิสระ(1 มี.ค. 55)

ชอบเรื่องนี้ กด

ผู้ตรวจการแผ่นดินถือเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่ตรวจสอบในเรื่องต่างๆ โดยให้ปลอดจากการแทรกแซงจากองค์กรของรัฐ หรือรัฐบาล

กำลังโหลดคลิป…ดูทีวีย้อนหลัง

ชอบเรื่องนี้ กด

อ่ะ อ่ะ !! มาพูดคุย/แสดงความคิดเห็น กันก่อน

*