ตอบโจทย์ : ธุรกิจโรงแรมกับการขึ้นค่าแรง 300 บาท (22 มี.ค. 55)

ชอบเรื่องนี้ กด

เมื่อผู้ประกอบการได้ออกมาเรียกร้องขอให้ชะลอการใช้บังคับในส่วนของภาคธุรกิจโรงแรมออกไปก่อน รายการวันนี้นำทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างมาให้เหตุผลของความจำเป็นในแต่ละฝ่าย

กำลังโหลดคลิป…ดูทีวีย้อนหลัง

ชอบเรื่องนี้ กด

อ่ะ อ่ะ !! มาพูดคุย/แสดงความคิดเห็น กันก่อน

*