ครัวคุณต๋อย 23 กันยายน 2559 ปลาช่อนเกยตื้น

ครัวคุณต๋อย 23 กันยายน 2559 ปลาช่อนเกยตื้น

รายการครัวคุณต๋อย 23 กันยายน 2559 ช่วงไม่กินถือว่าผิด เสนอจุ่มนัว ร้านจุ่มนัวยายพัด จ.เลย ต่อด้วยปลาช่อนเกยตื้น ร้านเจ๊ออน จ.ราชบุรี

ครัวคุณต๋อย 21 กันยายน 2559 ฟักเชื่อม

ครัวคุณต๋อย 21 กันยายน 2559 ฟักเชื่อม

รายการครัวคุณต๋อย 21 กันยายน 2559 ช่วงไม่กินถือว่าผิด เสนอเนื้อสันผักชี ร้านรสทิพย์ เขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อด้วยฟักเชื่อม ร้านเจ๊เตี้ยขนมหวานเพชรบุรี