ปริศนาฟ้าแลบ 9 กันยายน 2557

Home / ปริศนาฟ้าแลบ / ปริศนาฟ้าแลบ 9 กันยายน 2557

รายการปริศนาฟ้าแลบ
ออกอากาศ 9 กันยายน 2557
แขกรับเชิญทีม A ได้แก่ จตุรงค์ ม๊กจ๊ก ใบเฟิร์น พัสกร พลบูรณ์
แขกรับเชิญทีม B ได้แก่ โน๊ต เชิญยิ้ม ส้มเช้ง สามช่า