ปริศนาฟ้าแลบ 16 กันยายน 2557

Home / ปริศนาฟ้าแลบ / ปริศนาฟ้าแลบ 16 กันยายน 2557

รายการปริศนาฟ้าแลบ
ออกอากาศ 16 กันยายน 2557
ทีมแชมป์ ได้แก่ แจ็ค แฟนฉัน & สมจิตร จงจอหอ
ทีมท้าชิง ได้แก่ ยิ่งยง ยอดบัวงาม & เอกชัย ศรีวิชัย