ปริศนาฟ้าแลบ 29 กันยายน 2557

Home / ปริศนาฟ้าแลบ / ปริศนาฟ้าแลบ 29 กันยายน 2557

รายการปริศนาฟ้าแลบ
ออกอากาศ 29 กันยายน 2557
ทีมแชมป์ แจ๊ส ชวนชื่น, ธงธง มกจ๊ก และ กิ๊ฟ ชวนชื่น
ทีมผู้ท้าชิงทีม B ได้แก่ พัดชา เอเอฟ, ซาร่า เอเอฟ และ ต้น ธนษิต