นักแสดงช่อง 3 เชิญชวนประชาชน ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

Home / นักแสดงช่อง 3 เชิญชวนประชาชน ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ช่อง 3 ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกจากในตอนนี้ที่สถานการณ์โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดอย่างในประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร และมีแนวโน้มความรุนแรงสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีตึก บ้านเรือน และชุมชนแออัดหลายพื้นที่ ที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทั้งนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ซึ่งสิ่งสำคัญของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ได้ผลจึงต้องใช้วิธีตัดวงจรยุงที่แพร่เชื้อไข้เลือดออกและตัดวงจรไม่ให้ผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปถูกยุงกัดและเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มจำนวนยุงลายที่มีเชื้อ

งานนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพฯ และ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง พร้อมด้วยนักแสดงจากทาง ช่อง 3 อาทิ อั๋น วิทยา, เฟิสท์ เอกพงศ์, บอย ภาสกร, วุฒิ สุรินทร, ก้อง จักรพันธ์, ทีน สราวุฒิ และ หนูเล็ก ก่อนบ่าย ได้ลงพื้นที่บริเวณ รามอินทรา 69 เพื่อร่วมกันรณรงค์พร้อมกระตุ้นเตือนให้ประชาชนป้องกัน ตัวเอง ครอบครัวและชุมชน ให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้อีกทั้งยังช่วยรณรงค์ในการปรับทัศนคติให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงภัยของโรคไข้เลือดออกอีกด้วย

สำหรับแฟนๆ ของทางช่อง 3 ต้องระวังโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้โดยหมั่นเชคอาการของร่างกายอยู่สม่ำเสมอและหมั่น ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมตาม บ้าน ตึก ละชุมชนแออัดที่คุณอาศัยอยู่

นักแสดงช่อง 3 กับเด็กๆ
นักแสดงช่อง 3 กับเด็กๆ
นักแสดงช่อง 3 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
นักแสดงช่อง 3 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
นักแสดงช่อง 3 ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
นักแสดงช่อง 3 ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
นักแสดงช่อง 3
นักแสดงช่อง 3
บอย ภาสกร-ทีน สราวุฒิ
บอย ภาสกร-ทีน สราวุฒิ
หนุ่มๆ นักแสดงช่อง 3
หนุ่มๆ นักแสดงช่อง 3
หนูเล็ก ก่อนบ่าย
หนูเล็ก ก่อนบ่าย
หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ
หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ
อั๋น วิทยา ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
อั๋น วิทยา ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก