สุดงดงาม! “อุดรธานี” รวมใจแปรอักษร Dad ปั่นเพื่อพ่อ

Home / สุดงดงาม! “อุดรธานี” รวมใจแปรอักษร Dad ปั่นเพื่อพ่อ

หลังจากที่ นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดให้มีกิจกรรมแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี โดยแปรอักษรเป็นข้อความ Dad ปั่นเพื่อพ่อ ได้กลายเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจของคนไทยในทันที

Good Morning Thailand
สุดงดงาม! “อุดรธานี” รวมใจแปรอักษร Dad ปั่นเพื่อพ่อ

คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี สมาชิกเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกอาสาสมัคร และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานีทั้งหมด 4,320 คน ได้แปรอักษรดังกล่าวในเวลา 9.00 น. โดยใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูงจึงได้ภาพที่งดงามและสร้างความประทับใจให้คนไทยทั้งประเทศ แสดงออกถึงความสามัคคีของคนในพื้นที่และความจงรักภักดีต่อพ่อหลวของแผ่นดินได้อย่างงดงาม ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ใน Good Morning Thailand ทุกวัน เวลา 05.00 น. ช่อง MONO 29