ความมั่นคงด้านอาหาร! อีกหนึ่งประเด็นสำคัญใน COP21

Home / ความมั่นคงด้านอาหาร! อีกหนึ่งประเด็นสำคัญใน COP21

อีกหนึ่งปัญหาความมั่นคงของมนุษยชาติที่เป็นเรื่องใหญ่มานาน นอกจากเรื่องสภาวะที่โลกกำลังร้อนขึ้นในทุกปี วิกฤตการณ์ด้านอาหารยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องพูดถึงในเวที COP21 (การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศครั้งที่ 21) หนึ่งในปัจจัย 4 ที่มนุษย์ขาดแคลนไม่ได้

Welcome World
ความมั่นคงด้านอาหาร! อีกหนึ่งประเด็นสำคัญใน COP21

Ertharin Cousin ผู้อำนวยการบริหารโครงการอาหารโลกสหประชาชาติ กล่าวว่า จะต้องมีการลงทุนเพื่อพัฒนาการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์น้ำ รวมถึงเมล็ดพืชที่ทนต่อภัยแล้ง นอกจากนี้ Tom Vilsack รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านอาหารลดลงในช่วง 10 ปีมานี้ จากเดิมที่ส่งผลกระทบต่อคนราว 1,000 ล้านคน ลดลงเหลือ 805 ล้านคนในปัจจุบัน ติดตามข่าวสารรอบโลกได้ใน Welcome World ทุกวัน เวลา 01.40 น. ช่อง MONO 29