สแกนทุกโครงข่ายทีวี! “ฐากร” ย้ำต้องเรียงช่องทีวีดิจิตอล

Home / สแกนทุกโครงข่ายทีวี! “ฐากร” ย้ำต้องเรียงช่องทีวีดิจิตอล

หลังจากที่ทาง กสทช. ได้ประกาศให้มีการเรียงช่องทีวีดิจิตอลลำดับที่ 1-36 ทุกกล่องทีวีทั่วประเทศในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น กสทช. ยังพบผู้ประกอบการเคเบิลทีวีบางรายยังไม่ทำตามคำสั่งดังกล่าว ล่าสุดเว็บไซต์ข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้เกาะติดความเคลื่อนไหวจาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

ฐากร ตัณฑะสิทธิ์

โดยระบุว่า ศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับฟ้อง เรื่องหลักเกณฑ์การจัดเรียงช่องทีวีดิจิตอลให้เหมือนกันทุกโครงข่ายนั้นขัดต่อกฎหมาย ดังนั้น ผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ทุกรายจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ กสทช. อย่างเครงครัด ขณะเดียวกัน ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ กสทช. สุ่มตรวจโครงข่ายโทรทัศน์ทุกโครงข่ายทั้งดาวเทียม เคเบิลทีวี หากมีรายใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กสทช. หากตรวจพบจะทำหนังสือแจ้งเตือนเป็นอันดับแรก

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์