ยังไม่เรียงช่อง! “เคเบิลทีวี” รอคำสั่งศาล โอดลูกค้าลดลง

Home / ยังไม่เรียงช่อง! “เคเบิลทีวี” รอคำสั่งศาล โอดลูกค้าลดลง

หลังจากที่มีประกาศจากทาง กสทช. ที่บังคับให้ทุกกล่องทีวีเรียงเลขช่องลำดับที่ 1-36 เป็นทีวีดิจิตอลเหมือนกันทั้งประเทศในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา แต่กลับพบว่าเคเบิลทีวีตามต่างจังหวัดยังไม่สามารถเรียงช่องตามที่ กสทช. ประกาศได้ เพราะคำประกาศนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีโดยตรง

Good Morning Thailand
ยังไม่เรียงช่อง! “เคเบิลทีวี” รอคำสั่งศาล โอดลูกค้าลดลง

โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า รอคำสั่งศาลหลังจากผู้ประกอบการบางส่วนยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และรอหนังสือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากทาง กสทช. ในกรณีที่ต้องเรียงช่องตามประกาศก็ส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่อาจยกเลิกสมาชิกได้ รวมถึงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการปรับระบบการออกอากาศอีกด้วย ซึ่งการเปลี่ยนผ่านส่วนนี้ กสทช. ก็ต้องหาข้อยุติกับทางเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม เพื่อหาทางออกที่ดีร่วมกัน ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ใน Good Morning Thailand ทุกวัน เวลา 05.00 น. ช่อง MONO 29