อันดับที่ 14 ของโลก! ส่งออกอาหารไทยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

Home / อันดับที่ 14 ของโลก! ส่งออกอาหารไทยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

อาหารการกินในบ้านเรานั้นมีความหลากหลาย และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่พร้อมจะเป็นครัวของโลกได้ในอนาคต แต่จากการบอกกล่าวของ นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงว่า ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารอันดับที่ 14 ของโลก ครองส่วนแบ่งการตลาดโลกเพียง 2.29% เท่านั้น นับว่ายังต้องพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้อาหารไทยส่งออกไปยังตลาดโลกเพิ่มขึ้น

Good Morning Thailand
อันดับที่ 14 ของโลก! ส่งออกอาหารไทยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

นายอาทิตย์ ยังได้ระบุว่าผู้ประกอบการหลายรายเน้นการผลิตสินค้าจำนวนมาก ลืมนึกถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นเหตุผลให้ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารของไทยไม่ประสบความสำเร็จในตลาดโลกเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการควรนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการผลิตอาหาร อาทิ นวัตกรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก ติดตามสาระดี ๆ ที่น่าสนใจได้ใน Good Morning Thailand ทุกเช้า เวลา 05.00 น. ช่อง MONO 29