กสทช.บังคับเรียงช่อง! ทุกกล่องทีวีดีเดย์ 2 ธ.ค.นี้

Home / กสทช.บังคับเรียงช่อง! ทุกกล่องทีวีดีเดย์ 2 ธ.ค.นี้

ฐากร ตัณฑะสิทธิ์

การรับชมช่องทีวีดิจิตอลจะไม่สับสนอีกต่อไปแล้ว ไม่ว่ากล่องไหนก็ตาม จะถูกเรียงช่องให้เหมือนกันทั้งหมด โดย นายฐากร ตัณฑะสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้ออกมาชี้แจงว่า ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเรียงช่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ผู้ที่รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ อาทิ ช่องดาวเทียม เคเบิลทีวี ต้องจัดให้ช่องทีวีดิจิตอลไว้ที่ช่องรายการ 1-36 หลังจากช่อง37 เป็นต้นไปเป็นช่องที่ผู้ประกอบการเลือกนำรายการใดมานำเสนอก็ได้

 

เรียงช่อง กสทช.
เรียงช่องให้ตรงกันทุกกล่องทีวีจากประกาศของ กสทช.

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ digitaltv.nbtc

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์ prachachat.net