รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี 2

Home / รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี 2

“มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ” เชิดชูผู้ทำความดี
สนับสนุนการให้เพื่อสังคม

รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี 2 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี 2 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558

THE GIVING พลังผู้ให้เสาร์นี้!! เสนอเรื่องราวต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ผ่านโครงการ “เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ซึ่งมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ความดีของ คุณกาญจนีย์ ธีรเดช ครูห้องสมุด ร.ร.อนุบาลเชียงราย อุทิศตนกว่า 20 ปี ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กนักเรียนแถบภาคเหนือตอนบน ท่านต่อไป ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ปูชนียบุคคลด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ของวงการบรรณารักษ์ไทย ริเริ่มจัดตั้งศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นานาชาติ ท่านที่ 3 คุณสุพิษ ชัยมงคล ผู้เล็งเห็นว่าเยาวชนชาวไทยภูเขาเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีอัตราการรู้หนังสือต่ำ ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี 2 วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558
รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี 2 วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558

ท่านที่ 4 คุณนิพนธ์ มาลานนท์ เป็นผู้มีจิตอาสาใช้ความสามารถส่วนตัวฝึกสอนฟุตบอล และจัดทำ FACEBOOK เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนฟุตบอลทั่วประเทศ ท่านที่ 5 คุณประสิทธิ์ เพี้ยงบางยาง อุทิศชีวิตในฐานะผู้ฝึกสอน และควบคุมทีม ริเริ่มโครงการนักฟุตบอลช้างเผือกโรงเรียนปทุมคงคา และดำเนินโครงการร่วมกับสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ต่อยอดการพัฒนานักฟุตบอลจากระดับเยาวชนสู่นักฟุตบอลระดับอาชีพ ท่านที่ 6 คุณโจน จันได เป็นนักสู้ที่มุ่งขยายแนวคิดการสร้างเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ รณรงค์ให้มีเมล็ดพันธุ์ของตนเองและแจกจ่ายในแนวทางที่ยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานของสังคมเกษตรแบบพึ่งตนเอง

The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี 2 วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558
The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี 2 วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558

ความดีของผู้ให้ทุกท่านอาจจะแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกัน คือ ความตั้งใจดี และมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ติดตามเส้นทางการเชิดชูคนดี สัปดาห์ที่ 2 ไปกับ ต่าย นัฐฐพนท์ ลียะวณิช ใน THE GIVING วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. นี้ 9.30 – 10.00 น. ช่อง 1 เวิร์คพอยท์

The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี 2 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี 2 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
The Giving วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
The Giving วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
รายการ The Giving วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
รายการ The Giving วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
รายการ The Giving วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558
รายการ The Giving วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558
The Giving วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558
The Giving วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558