รู้หรือไม่!? ประเทศใด “ใจดี” ที่สุดในโลก

Home / รู้หรือไม่!? ประเทศใด “ใจดี” ที่สุดในโลก

หลังจากที่เราได้เห็นการจัดอันดับเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ จัดอันดับประเทศที่น่าอยู่ จัดอันดับเมืองที่น่าท่องเที่ยวกันไปแล้ว ตอนนี้มูลนิธิการช่วยเหลือเพื่อการกุศล หรือ CAF ได้ออกมาเปิดเผยดัชนี World Giving Index คือดัชนีที่วัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจมากที่สุดในโลกประจำปีนี้ จาก 145 ประเทศทั่วโลก

Welcome World
รู้หรือไม่!? ประเทศใด “ใจดี” ที่สุดในโลก

มีเกณฑ์ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือคนแปลกหน้า การบริจาคเงินเพื่อการกุศล และการสละเวลาช่วยเหลือสังคม ซึ่งประเทศที่ใจบุญที่สุดในโลกคือประเทศ เมียนมา ส่วนรองแชมป์ในอาเซียนคือ มาเลเซีย ที่รั้งอันดับ 10 ของโลก ส่วน ไทย อยู่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รั้งอันดับที่ 19 ของโลก ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจรอบโลกได้ใน Welcome World ทุกวัน เวลา 01.40 น. ช่อง MONO 29