เคล็ดลับพัฒนาการไว! ควรดูแลเจ้าตัวน้อยอย่างไร

Home / เคล็ดลับพัฒนาการไว! ควรดูแลเจ้าตัวน้อยอย่างไร

หนูน้อยซาโยอายุจะ 1 ขวบแล้ว มีพัฒนาการที่สมวัยและดูจะเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย อาจเป็นเพราะคุณแม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องที่ให้น้องได้เคลื่อนไหว สร้างการเรียนรู้ที่ได้สัมผัสกับของจริง และยังมีเคล็ดลับที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง ส่วนจะเป็นอะไรนั้น รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคำอธิบายจ้า ติดตามรายการ ModernMom ได้ทุกวันเสาร์ (ยกเว้นสุดท้ายของเดือน) เวลา 07.35 น. ทาง ช่อง 5