รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี

Home / รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี

The Giving เชิดชูผู้ทำความดี
“มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ” สนับสนุนการให้เพื่อสังคม

รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 – 10.00 น. ช่อง 1 เวิร์คพอยท์
รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี 21 พ.ย. 2558 เวลา 9.30 – 10.00 น. ช่อง 1 เวิร์คพอยท์

นอกจากความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้นในใจของผู้ให้ ความดีที่ทำมีผู้รับรู้ และชื่นชมเสมอ คือ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมทำงานกับสมาคม มูลนิธิต่างๆ เพื่อสนับสนุนการให้ และส่งเสริมผู้ที่มีความโดนเด่นในการทำความดีประเภทต่างๆ โดยคัดเลือกผู้ที่ทำความดีเพื่อมอบรางวัลให้ในแต่ละปี หนึ่งในนั้น คือ ด็อกเตอร์ณรงค์ ปราณเจริญ นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชาวไทย ผู้ที่ผสมผสานความเป็นไทยกับสากลจนได้รับการขนานนามว่า…เป็นหนึ่งในนักประพันธ์เพลงที่เป็นผู้นำ และทรงอิทธิพลในทวีปเอเชีย

รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558

อีกท่าน คือ คุณสมศักดิ์ เอี่ยมสะอาด อดีตอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่เริ่มอาชีพครูก็เป็นกำลังสำคัญในการสอนหนังสือ และช่วยเหลือราชการ ด้วยการเป็นสายสืบยาเสพติด รวมถึงการเป็นอาสาสมัครอบรมดูแลเด็ก และเยาวชนใน “โครงการนิวัฒน์สู่ชีวิตใหม่” แม้ปัจจุบันอาจารย์จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังคงทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติดโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2558
รายการ The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2558

นอกจากทั้งสองท่านที่ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้ว ยังมี สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินค้อ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีเป้าหมายนำชุมชนไปสู่สังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุขพึ่งพาตัวเองได้ ควบคู่ไปกับภารกิจฟื้นฟูทรัพย์ยาการณ์ คน ดิน น้ำ ป่า ซึ่งทำอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นชุมชนเข้มแข็งตัวอย่าง ติดตามเส้นทางการเชิดชูคนดีไปกับ ต่าย นัฐฐพนท์ ลียะวณิช ใน The Giving วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. นี้ 9.30 – 10.00 น. ช่อง 1 เวิร์คพอยท์

The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี
The Giving ตอน เชิดชูผู้ทำความดี