“เมย์ไหน” ชน “ฮอร์โมน” สองมหกรรมกีฬาสีที่แตกต่าง

Home / “เมย์ไหน” ชน “ฮอร์โมน” สองมหกรรมกีฬาสีที่แตกต่าง

มหกรรมกีฬาสี

บทเปรียบเทียบจากภาพยนตร์สู่ซีรีส์แห่งปี

ย่างเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เป็นช่วงที่โรงเรียนส่วนใหญ่มักจะจัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในแก่นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เด็ก ๆ เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกัน

"เมย์ไหน" ชน "ฮอร์โมน" สองมหกรรมกีฬาสีที่แตกต่าง

ในการนี้ค่ายหนังอารมณ์ดีอย่าง GTH ก็เลยไม่พลาดที่จะนำ “กีฬาสี” มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือความตั้งใจ กีฬาสีที่ต้องการจะสื่อก็เลยโผล่มาให้เห็นทั้งในภาพยนตร์ เมย์ไหน…ไฟแรงเฟร่อ และ ซีรีส์ HORMONES 3 The Final Season ชนิดที่ชนกันโครมใหญ่ทั้งในแง่ของช่วงเวลานำเสนอและกลุ่มนักแสดง

วันนี้เราจึงจะมาดูกันว่ามหกรรมงานกีฬาสีของทั้ง 2 โรงเรียนภายใต้สังกัด GTH อันได้แก่ โรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง (เมย์ไหน…ไฟแรงเฟร่อ) และโรงเรียนนาดาวบางกอก (HORMONES 3 The Final Season) จะมีอะไรบ้างที่เหมือนและต่างกัน

"เมย์ไหน" ชน "ฮอร์โมน" สองมหกรรมกีฬาสีที่แตกต่าง

1. ภาพรวมงานกีฬาสี

งานกีฬาสีโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง จะมุ่งโฟกัสไปที่ความคิดความรู้สึกของตัวละครหลัก บรรยากาศของงานจึงเปรียบเหมือนฉากหลังที่สว่างสดใส มีหน้าที่ในการส่งเสริมบุคลิกลักษณะของตัวละครให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้ชมจะรู้สึกว่างานกีฬาสีในเรื่องเป็นงานรื่นเริงสนุกสนาน

ขณะที่งานกีฬาสีโรงเรียนนาดาวบางกอก เป็นการชำแหละเปิดโปงเบื้องหลังการจัดงานกีฬาสีที่เต็มไปด้วยปัญหาและข้อขัดแย้ง โดยออกแบบให้เป็นฉากหลังของกรณีพิพาทระหว่างตัวละครฝ่ายที่ยึดถืออุดมการณ์และตัวละครที่ยึดถืออุดมคติ ภาพของงานที่ปรากฏแก่สายตาผู้ชมจึงดูเครียด หน่วง และชวนให้รู้สึกอึดอัด

"เมย์ไหน" ชน "ฮอร์โมน" สองมหกรรมกีฬาสีที่แตกต่าง

2. สีและความสัมพันธ์ระหว่างสี

ที่โรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กีฬาสีแบ่งออกเป็น 4 สีด้วยกัน คือ สีทอง สีดำ สีชมพู และสีน้ำเงิน โดยที่เนื้อหาหลักของเรื่องจะอยู่ที่สีทองและสีดำเป็นหลัก ในที่นี้จะสังเกตได้ว่าทั้งสองสีดังกล่าวไม่ใช่สีหลักที่พบได้ทั่วไปในงานกีฬาสี แต่อาจเป็นเพราะตัวภาพยนตร์ต้องการความแปลกใหม่ สะดุดตา หรือเลี่ยงการซ้ำซ้อนกับภาพที่ผู้ชมเคยเห็นจึงเลือกใช้สองสีดังกล่าวเป็นแกนหลัก

นอกจากนี้ ตัวภาพยนตร์ยังสื่อให้เห็นว่ากีฬาสีของโรงเรียนก่อให้เกิดความสามัคคีได้อย่างแท้จริง นักเรียนทุกคนทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลือกันโดยไม่แบ่งแยกพรรคพวก ดังจะเห็นได้จากการที่ “ป๋อง” (รับบทโดย แบงค์-ธิติ) ซึ่งอยู่สีดำมานั่งช่วยทำพร็อพให้กับสีทอง

"เมย์ไหน" ชน "ฮอร์โมน" สองมหกรรมกีฬาสีที่แตกต่าง

ในขณะที่กีฬาสีโรงเรียนนาดาวบางกอกจะเลือกใช้สีที่สอดรับกับสิ่งที่ผู้ชมคุ้นเคย ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง และสีแดง แต่ละสีจะมีบุคคลทำหน้าที่ต่าง ๆ โดยไม่ไปข้องเกี่ยวกับสีอื่น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือแต่ละสีจะมองว่าสีอื่นคือศัตรูของตนเองอย่างแท้จริง จำเป็นต้องเอาชนะกันเพื่อศักดิ์ศรี ทั้งจากการแข่งขันกีฬาและภาพลักษณ์กองเชียร์ของฝ่ายตน

3. ฐานันดรของตัวละคร

จริงอยู่ที่คำว่า “ฐานันดร” เป็นคำที่บัญญัติขึ้นในภาพยนตร์เรื่อง “เมย์ไหน…ไฟแรงเฟร่อ” เพื่อจำแนกชนชั้นต่าง ๆ ในกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเห็นตัวละครบางตัวมีบทบาททั้งในภาพยนตร์และซีรีส์ “HORMONES 3 The Final Season” และความเกี่ยวข้องกับระบบฐานันดรอย่างมีนัยสำคัญ

"เมย์ไหน" ชน "ฮอร์โมน" สองมหกรรมกีฬาสีที่แตกต่าง

– ฐานันดรผกผัน หมายถึง การที่ตัวละครที่แสดงโดยคนเดียวกันสามารถปรับคาแรกเตอร์ให้สอดรับกับบทบาทในฐานันดรที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าแม้จะเป็นนักแสดงหน้าเดิมแต่ก็ให้ความรู้สึกถึงบทบาททางการแสดงที่แตกต่างกัน อาทิ แบงค์-ธิติ และ ฟรัง-นรีกุล เป็นต้น

– ฐานันดรคงที่ หมายถึง การที่ตัวละครที่แสดงโดยคนเดียวกันได้รับบทบาทที่คล้ายกัน เนื่องจากมีคาแรกเตอร์ชัดเจน มีภาพลักษณ์ที่ตายตัวว่าเหมาะสมกับบทบาทแบบนี้ การนำไปวางไปบทบาทอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองจึงยังไม่เหมาะสมนัก อาทิ ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ และ เบบี้มายด์-ศรุดา เป็นต้น

"เมย์ไหน" ชน "ฮอร์โมน" สองมหกรรมกีฬาสีที่แตกต่าง

4. จุดสิ้นสุดของกิจกรรม

ดังที่กล่าวไปแล้วว่างานกีฬาสีที่โรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นฉากหลังให้กับการแสดงออกเชิงความรักระหว่างตัวละคร ภาพรวมของงานจึงเป็นไปในทิศทางที่สวยงาม และย่อมลงเอยด้วยความสมัครสมานสามัคคีของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน

แต่ทางฝั่งโรงเรียนนาดาวบางกอกที่ต้องการสื่อถึงผลเสียของการดำเนินการที่ผิดพลาดของทีมสภานักเรียน ฉะนั้นเมื่อปัญหาต่าง ๆ ประดังประเดเข้ามาหาตัวละครที่เป็นประธานสภานักเรียนในปีการศึกษานี้ บทสรุปลงเอยของงานกีฬาสีจึงกลายเป็นการสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่า “ล่มไม่เป็นท่า”

"เมย์ไหน" ชน "ฮอร์โมน" สองมหกรรมกีฬาสีที่แตกต่าง

ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่างานกีฬาสีของแต่ละโรงเรียนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือวุ่นวายหนักหน่วง สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้จัดงานคาดหวังให้เกิดขึ้นก็คือความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนทุกคนเรียนรู้ถึงการแพ้ การชนะ และการให้อภัย เช่นนี้ต่างหากที่จะทำให้กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดแก่ทุกภาคส่วน

ขอขอบคุณรูปภาพจากซีรีส์ Hormones 3 The Final Season
และตัวอย่างภาพยนตร์ เมย์ไหน…ไฟแรงเฟร่อ

บทความโดย ธ.นัท