สื่อสารง่ายขึ้น! เทคโนโลยีเชื่อมต่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน

Home / สื่อสารง่ายขึ้น! เทคโนโลยีเชื่อมต่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น การใช้ชีวิตของคนเราก็สะดวกสบายขึ้นตามไปด้วย รวมไปถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การสื่อสารด้วยการพูดต่อหน้ามีความจำเป็นน้อยลงเมื่อมีสื่อสังคมออนไลน์และอีเมลเข้ามา การสั่งพิซซ่าจากร้านค้าที่เจ้าของร้านรวมถึงพนักงานในร้านทุกคนล้วนเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินก็ไม่ยากอีกต่อไป

Welcome World
สื่อสารง่ายขึ้น! เทคโนโลยีเชื่อมต่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน

นอกจากนี้ ดีไซเนอร์ที่บกพร่องทางการได้ยินก็สามารถสร้างผลงานเสื้อผ้าที่มีสัญลักษณ์แห่งความรักวางขายเป็นธุรกิจออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งด้านที่ทำให้เห็นว่าการสื่อสารในโลกยุคใหม่เป็นส่วนเชื่อมต่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ สื่อสารกับคนที่ไม่บกพร่องได้ง่ายขึ้น ติดตามข่าวสารรอบโลกที่น่าสนใจได้ใน Welcome World ทุกวัน เวลา 01.40 น. ช่อง MONO 29