สร้างรายได้หลักแสน! จากธุรกิจฟาร์มเห็ด

Home / สร้างรายได้หลักแสน! จากธุรกิจฟาร์มเห็ด

คุณธนพร โพธิ์มั่น เป็นอีกหนึ่งคนที่ก้าวออกมาจากการเป็นลูกจ้างในงานประจำ สู่เจ้าของธุรกิจใหม่ด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นเพาะฟาร์มเห็ด เพราะเห็ดเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เหมาะกับประเทศไทยที่มักจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง และไม่ต้องใช้สารเคมีก็เติบโตได้ดี

Good Morning Thailand
สร้างรายได้หลักแสน! จากธุรกิจฟาร์มเห็ด

เจ้าของฟาร์มเห็ดได้เล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกนั้นเพาะเห็ดจำนวน 1,000 ก้อน ตกก้อนละ 5 บาท สร้างโรงเรือนอีก 3,000 บาท เท่ากับเงินลงทุน 8,000 บาท แต่สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 เดือน และหลังจาก 3 เดือนนั้นสามารถเด็บดอกขาย เห็ด 1 ก้อนจะให้ผลผลิต 4 ครั้งต่อเดือน

Good Morning Thailand

นอกจากนี้ ยังแปรรูปเป็นอาหาร เช่น น้ำเห็ดสลัด เห็ดอบกรอบ น้ำพริกเห็ด แหนมเห็ด และเห็ดบอง เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถสร้างรายได้ตกเดือนละหลักแสนเลยทีเดียว เห็นรายได้แบบนี้แล้ว การเพาะปลูกเห็ดจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจไม่น้อยเลย ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ในรายการ Good Morning Thailand ทุกวัน เวลา 05.00 น. ช่อง MONO 29