10 ข้อเท็จจริง! ที่คนกรุงเทพฯ ควรรู้

Home / 10 ข้อเท็จจริง! ที่คนกรุงเทพฯ ควรรู้

สถาบันอนาคตไทยศึกษาได้ศึกษาข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสรุปออกเป็น 10 ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขไม่ตรงจุด ได้แก่

Good Morning Thailand
37 หน่วยงานจราจร ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรในภาพรวมได้ เพราะทำงานแยกส่วนกัน

1. มี 37 หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจราจร

2. มีการลงทุนในระบบขนส่งมวลชนที่คนใช้ไม่มาก

3. กทม. มีเจ้าหน้าที่เทศกิจมากถึง 3,200 คน

4. งบประชาสัมพันธ์ของ กทม. มีมากถึงปีละ 377 ล้านบาท

5. ค่าครองชีพและที่ดินใน กทม. แพง จนคนต้องออกไปอยู่ชานเมือง

Good Morning Thailand
หากตัดงบประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของ กทม. จะสามารถจ้างพนักงานกวาดถนนได้อีก 3,500 คนต่อปี

6. กทม. มีพื้นที่สีเขียวเพียง 2.2 ตร.ม. ต่อประชากร

7. กทม. มีข้าราชการและลูกจ้างกว่า 97,000 คน

8. เกือบ 2 ใน 3 ของเด็กนักเรียนสังกัด กทม. ตกวิชาเลข ที่จัดสอบโดย PISA

9. ทุกหน่วยงานของ กทม. มีผลประเมินดีมาก

10. ค่าก่อสร้างศาลาว่าการ กทม. 2 สูงกว่าค่าก่อสร้างของอาคารมหานครตึกที่สูงที่สุดใน กทม.

Good Morning Thailand
ค่าครองชีพและที่ดินใน กทม. แพง จนคนต้องออกไปอยู่ชานเมือง ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางเพิ่มมากขึ้น

เมื่อได้เห็นผลการศึกษาที่สรุปออกมาทั้ง 10 ข้อแล้ว ทำให้รู้ว่ากรุงเทพฯ ยังสามารถปรังปรุงแก้ไขในส่วนต่าง ๆ และพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกเยอะทีเดียว หากปรับแก้ในแต่ละส่วนให้ถูกต้องเหมาะสม ก็เชื่อว่ากรุงเทพฯ จะน่าอยู่และเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศไทยของเราได้อีกยาวนาน ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ในรายการ Good Morning Thailand ทุกวัน เวลา 05.00 น. ช่อง MONO 29