ที่ประชุม กสท. หารือ! ช่องเด็กรีรันบ่อย โฆษณาเกินเวลา ฯลฯ

Home / ที่ประชุม กสท. หารือ! ช่องเด็กรีรันบ่อย โฆษณาเกินเวลา ฯลฯ

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสท. ในวันนี้ (26 ต.ค.) มีวาระการประชุมที่น่าสนใจในหลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือประเด็นของช่องรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ทางเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อได้เสนอเข้ามาให้ทางที่ประชุมพิจารณา

ช่องเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ช่องเด็ก เยาวชน ครอบครัว

ทางเครือข่ายครอบครัวและเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อได้สำรวจผังรายการและเนื้อหาในทั้ง 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 Family, ช่อง MCOT Family และ LOCA แล้วพบว่า เนื้อหาบางรายการยังจัดระดับความเหมาะสมไม่ถูกต้อง การออกอากาศรายการซ้ำมากถึงวันละ 2-3 รอบ และพบว่ายังไม่มีการลงทุนหารายการที่มีคุณภาพและส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน และครอบครัวมาออกอากาศ นอกจากนี้ยังได้เสนอให้ กสท.กำกับดูแลให้ช่องเด็กเป็นไปตามเจตนารมณ์ตามข้อกำหนดในใบอนุญาต

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์