วอนสื่อทีวี! ผู้ป่วยจิตเวชเรียกร้องรับผิดชอบการละเมิดสิทธิผู้ป่วย

Home / วอนสื่อทีวี! ผู้ป่วยจิตเวชเรียกร้องรับผิดชอบการละเมิดสิทธิผู้ป่วย

ผู้ป่วยจิตเวชและญาติจากชมรมรักษ์จิตเวชและชมรม ผู้สูงวัย สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ ร่วมกันถือป้ายเดินขบวนไปที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ)อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการรับรองคุณภาพ รพ.ของสถาบันประสาทวิทยา
ในวันที่20ตค58นี้ โดนมีสื่อจากหลายสำนักร่วมเสนอข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องไทยทีวี และช่อง Amarin TV  เนื่องจากคนที่มาเรียกร้องได้รับผลกระทบจำนวนมากจากการบริการ รักษาของสถาบันตั้งแต่ 1ต.ค. 2558 โดยมีความเห็นว่าสถาบันประสาทไม่ควรได้รับการผ่าน ในประเมินคุณภาพในครั้งนี้ โดยมีประเด็นดังนี้ ทำไมสถาบันประสาทวิทยาจึงไม่ควรได้รับรอง คุณภาพพยาบาล
1. คลีนิคสูงอายุเพิ่งก่อตั้งมา2ปียังต้องพัฒนาอีกเพื่อความยั่งยืนเหตุใดจึงไม่อนุญาตให้อาจารย์ผู้ก่อตั้งเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งมีผู้ป่วยที่รักษาอยู่เป็นจำนวนมาก หรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผิดพลาดมาก
2. ได้รับการ แจ้งจากผู้บริหารสถาบันประสาท ว่ามีความขัดแย้ง ของลูกศิษย์กับอาจารย์ไม่ต้องการให้อาจารย์กลับมาทำงานเป็นการดูหมิ่นอาจารย์และคิดล้างครู..มีธรรมาภิ บาลในการปกครองหรือไม่
3.การที่จิตแพทย์หมุนเวียนกันออกตรวจในแต่ละวันและ นัดผู้ป่วยมาหาก หากไม่สามารถมาตามนัดได้ ก็ไม่มีโอกาสได้พบหมอเดิม เนื่องจากการจัดตารางของแพทย์เวร เป็นความสะดวกของแพทย์แต่ความลำบากของผู้ป่วยจึงไม่สมควรกล่าวว่าทำเพื่อผู้ป่วย
4. ผลของการทำตารางเวรเช้านี้ ส่งผลให้การรักษาที่เร็วขึ้นลดเวลาการรอคอยแต่ขาดคุณภาพ การรักษาคนไข้ขาดความมั่นใจถือว่ามีประสิทธิภาพการรักษาหรือการมองว่าผู้ป่วยจิตเวชแค่เปลี่ยนแพทย์จึงขาดความมั่นใจเท่านั้นสะท้อนถึงผู้บริหารขาดความเข้าใจกระบวน การทุเลาหรือหายของโรคทางจิตเวชว่าหัวใจสำคัญคือdoctor-patient relationship,และความร่วมมือรักษาของผู้ป่วยทั้งสองอย่างต้องใช้เวลาสร้างและสานต่อเท่านั้น

ทั้งหมดคือเหตุผลว่าสถาบันประสาทวิทยาขาดคุณภาพทุกด้านจึงไม่สมควรผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลใน 20ต.ค.2558นี้ อย่างไรก็ตามผู้บริหารสถาบันประสาทวิทยาต้องรับผิด ชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดต่อผู้ป่วยและเรียกร้อง อธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งสนับสนุนการดำเนินการเหล่าน ร่วมรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุข ได้โปรดตรวจสอบการบริหารของสถาบันและผู้ที่เกี่ยว ข้องเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพจิตที่ดีของประชาชน
พญ.สุรางค์ เลิศคชาธาร กล่าว หมายเหตุ แพทย์หญิงสุรางค์ ได้เกษียณแล้ว แต่ผู้บริหารสถาบันประสาท ผู้บริหารสถาบันไม่อนุญาตให้จิตแพทย์กลับมาตรวจแต่ กลับอนุญาตประสาทแพทย์หลายคนกลับมาตรวจผู้ป่วยของพญ.สุรางค์ถูกแบ่งให้จิตแพทย์ใหม่ๆหมุนเวียนกันลงตรวจ ไม่มีแพทย์ประจำขาดความต่อเนื่อง มีเพียงการปรับยาเดิม ไม่มีการพูดคุยปรึกษาแนะนำเหมือนหมอสุรางค์ ทำให้เมื่อผู้ป่วยมีปัญหาไม่ทราบ สิ่งที่เกิดขึ้นคือจิตแพทย์ใหไม่ทราบประวัติแต่ก็ไม่มีเวลาถามพูดคุยมี เพียงมองหน้าแล้วสั่งยา นอกจากนี้ผู้ป่วยสูงอายุก็ไม่มีการตรวจคัดกรองชั่งน้ำหนักให้ความรู้สูงอายุแบบเดิมที่หมอสุรางค์เคยทำไว้ การตรวจเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ละเอียดเหมือนหมอสุรางค์ ทำให้ผู้ป่วยกังวลใจไม่สบายใจอย่างมากในการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบันแบบนี้ ผู้ป่วยยังทราบมาว่าจะยุบงานบริการสูงอายุ และปรับตึกจิตเวชไปรักษาอย่างอื่นในอนาคตอันใกล้นี้..แล้วผู้ป่วยจะทำอย่างไร กระทรวงมีแผนรองรับผู้ป่วยจิตเวชที่เครียดแต่ยังทำงานได้ดูแลครอบครัวได้ดีเหมือนผู้ป่วยที่สถาบันแบบนี้อย่างไร..มีความจำเป็นอย่างไรที่ต้องบังคับให้ผู้ป่วยรักษากับแพทย์ที่ไม่คุ้นเคยและประสบการณ์น้อย..และหากเกิดผล แทรกซ้อนขึ้นใครจะรับผิดชอบ..