The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ 26 กันยายน 2558

Home / The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ 26 กันยายน 2558

รายการ The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ

ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

เวลา 9.30 – 10.00 น. ช่อง 1 เวิร์คพอยท์

รายการ The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ 26 กันยายน 2558
รายการ The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ 26 กันยายน 2558

“นน” ทึ่ง! กรุงเทพฯ มีคลองน้ำใส
ฝีมือ “ลุงชวน” นักสู้แห่งสายน้ำ

เสาร์นี้ 26 กันยายน 2558 นน ชานน ริกุลสุรกาน พาทุกคนไปรู้จักกับผู้ให้เพื่อผู้ชุมชน ลุงชวน ชูจันทร์ ชาวบ้านแห่งคลองลัดมะยม ย่านตลิ่งชัน ที่รายการ The Giving ขอยกย่องให้เป็น “นักสู้แห่งสายน้ำ” เพราะตลอด 10 ปี ที่ผ่านมาลุงได้ฟื้นฟูคลองลัดมะยมมาโดยตลอด แม้จะถูกคนอื่นมองว่า บ้า!! ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ น้ำคลองเน่าจะทำให้ใสขึ้นมาได้อย่างไร?!

The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ 26 กันยายน 2558
The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ 26 กันยายน 2558

แต่วันนี้ลุงชวนทำได้แล้ว ชุมชนได้ลำน้ำแห่งความทรงจำกลับคืนมา อีกทั้งยังทำให้ทุกคนในระแวกนั้นหันมาร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงคลองลัดมะยม รวมถึงพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆ ให้ยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเองอีกด้วย นับเป็นความสำเร็จอย่างเข้มแข็งของคนที่นี่..ที่เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตลุงชวนผู้เรียบง่ายคนนี้หวังเพียงเห็นรุ่นลูกรุ่นหลาน ช่วยกันต่อยอดในสิ่งที่ลุงทำไว้ให้ดีงามไปเรื่อยๆ เพราะการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อเราทุกคนนั่นเอง

The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ
The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ

พบกับรายการ The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 9.30 – 10.00 น. ทางช่อง 1 เวิร์คพอยท์

รายการ The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ
รายการ The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ
รายการ The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558
รายการ The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558
รายการ The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ วันเสาร์ที่ 26 ก.ย.58
รายการ The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ วันเสาร์ที่ 26 ก.ย.58
The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ วันเสาร์ที่ 26 ก.ย.58
The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ วันเสาร์ที่ 26 ก.ย.58
The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ เสาร์ที่ 26 ก.ย.58
The Giving ตอน ลุงชวน นักสู้แห่งสายน้ำ เสาร์ที่ 26 ก.ย.58
The Giving 26 ก.ย.58
The Giving 26 ก.ย.58
The Giving 26 กันยายน 2558
The Giving 26 กันยายน 2558
รายการ The Giving 26 กันยายน 2558
รายการ The Giving 26 กันยายน 2558
รายการ The Giving วันที่ 26 กันยายน 2558
รายการ The Giving วันที่ 26 กันยายน 2558
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม