เห็นชอบแล้ว! กสทช. เรียงช่องเคเบิลทีวี-ทีวีดาวเทียม

Home / เห็นชอบแล้ว! กสทช. เรียงช่องเคเบิลทีวี-ทีวีดาวเทียม

หลังจากที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนการเรียงช่องใหม่ในระบบทีวีดิจิตอลสำหรับช่องเคเบิลทีวี-ทีวีดาวเทียม เสนอให้กับทาง กสทช. นำไปพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่ ล่าสุด นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า วันที่ 16 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวที่ปรับปรุงแล้ว ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอและให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ อาทิ ช่องดาวเทียม เคเบิลทีวี ต้องจัดให้มีรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ช่องทีวีดิจิตอล) ไว้ที่ช่องรายการ 1-36 ส่วนช่องรายการที่ 37-60 เป็นช่องที่ผู้ประกอบการเลือกนำรายการใดมานำเสนอก็ได้ โดยร่างประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 60 วัน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์ กสทช. เพื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์