SIPA จัดงานใหญ่ Thailand Digi Challenge 2015

Home / SIPA จัดงานใหญ่ Thailand Digi Challenge 2015

ThaiDigi@Paragon (2)สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดงานประกาศความสำเร็จของโครงการ Thailand Digi Challenge 2015 ภายใต้แนวคิด รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันประกวดแผนงาน Animation, Game, e-Learning, New Media และ Tools and Platform ที่ใช้ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป นักพัฒนาอิสระ และผู้ประกอบการ ได้นำเสนอผลงานแสดงแนวคิด และทักษะใหม่ๆ ต่ออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไป และต้องการพัฒนาผลงานให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในมุมมองของนักลงทุน ที่จะเข้ามาร่วมในการนำผลงานไปพัฒนาและต่อยอด โดยผู้เข้าร่วมในการประกวดมีสิทธิ์ในการได้รับทุน รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

SIPA จัดงานใหญ่ Thailand Digi Challenge 2015
SIPA จัดงานใหญ่ Thailand Digi Challenge 2015
Thailand Digi Challenge 2015
Thailand Digi Challenge 2015
Thailand Digi Challenge 2015 รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย
Thailand Digi Challenge 2015 รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย
Thailand Digi Challenge
Thailand Digi Challenge
Thailand Digi Challenge 2015 ภายใต้แนวคิด รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย
Thailand Digi Challenge 2015 ภายใต้แนวคิด รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย