MRB ลุ้นอีกนิด! “ฐากร” ส่งทีมกฎหมายดูเงินสนับสนุน 370 ล้าน

Home / MRB ลุ้นอีกนิด! “ฐากร” ส่งทีมกฎหมายดูเงินสนับสนุน 370 ล้าน

ลุ้นกันต่อกับการยื่นเรื่องขอเงินสนับสนุน 370 ล้านบาท จากทาง กสทช. โดย MRB (Media Research Bureau) เป็นผู้ทำเรื่องยื่นขอเงินสนับสนุนเพื่อนำไปพัฒนาในการทำวิจัยเรตติ้งใหม่ โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ออกมาเปิดเผยว่า เรื่องที่เสนอมานั้นได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว แต่ที่ประชุมได้รับหนังสือทักท้วงจากบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7) ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 ในประเด็นที่อาจไม่ถูกต้องในเรื่องกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบทางที่ประชุมจึงมีมติส่งเรื่องนี้ให้อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป

กสทช
MRB! ลุ้นอีกนิด! “ฐากร” ส่งทีมกฎหมายดูเงินสนับสนุน 370 ล้าน (แฟ้มภาพ)

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Positioningmag.com