เริ่มแล้ว NET 2015! กสทช. หนุนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

Home / เริ่มแล้ว NET 2015! กสทช. หนุนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

เริ่มแล้ว! งานวันสื่อสารแห่งชาติ NET 2015 สำนักงาน กสทช. หนุนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ดันการลงทุนธุรกิจกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม จับมือเอกชนโชว์นวัตกรรมสื่อสารครั้งยิ่งใหญ่ 6-9 สิงหาคม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

NET 2015
งานวันสื่อสารแห่งชาติ NET 2015 ก้าวสู่อนาคตโลกดิจิตอล

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน กสทช. ได้วางโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศให้เจริญเติบโตจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในธุรกิจกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เกิดการนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล การจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติประจำปีนี้ สำนักงาน กสทช. มีจุดมุ่งหมายแสดงให้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

NET 2015
งานวันสื่อสารแห่งชาติ NET 2015 ก้าวสู่อนาคตโลกดิจิตอล

ภายในงานตลอด 4 วัน นอกจากมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมต่าง ๆ ยังมีเวทีเสวนาที่น่าสนใจ โดยสำนักงาน กสทช. ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในแวดวงกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในวงเสวนา อาทิ หัวข้อ “Digital Technology – Global Outreach”, “Traditional TV vs. Alternative Screen : Challenges and Opportunities”, “Telecommunication enables “Digital disruptive” a new wave challenging all industries” และ “Delivery Technologies and Business Models for Mobile Television Service” ซึ่งถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย

NET 2015
งานวันสื่อสารแห่งชาติ NET 2015 ก้าวสู่อนาคตโลกดิจิตอล

นายฐากร คัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์รัฐบาล และขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล สำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานหลักดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาต และการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย จึงกำหนดจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้ชื่องาน “NBTC EXPO THAILAND 2015 (NET 2015)” ในแนวคิด “Future Trend in Digital World” โดยมีโซนการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสื่อสารของไทย ได้แก่ 1.เศรษฐกิจดิจิตอล Digital Economy เป็นนิทรรศการที่นำเสนอนโยบายและโครงการริเริ่มของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิตอล 2.ชุมชนดิจิตอล Digital Community นิทรรศการที่ฉายภาพเทคโนโลยีโลกอนาคตและชีวิตสมัยใหม่ที่จัดโดยภาคธุรกิจเอกชน 3.โลกเคลื่อนที่ Mobile World นิทรรศการและงานแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมโทรศัพท์มือถือ และย่านความถี่ที่จะถูกจัดสรรกับระบบ 4G และ 5G ในอนาคต 4.บันเทิงล้ำยุค Smart Entertainment นำเสนอสินค้านวัตกรรมความบังเทิงให้ยุคดิจิตอล และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการแพร่ภาพและเสียงระบบดิจิตอล และ 5.ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ Cyber Security นิทรรศการสร้างการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามจากช่องทางดิจิตอล และวิธีการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวได้ ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ห้อง เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

NET 2015
บูท MONO 29 ร่วมงานวันสื่อสารแห่งชาติ NET 2015 ก้าวสู่อนาคตโลกดิจิตอล
NET 2015
ญาญ่า อุรัสยา และ เจมส์ มาร์ ร่วมงานวันสื่อสารแห่งชาติ NET 2015
NET 2015
นายฐากร ตัณฑะสิทธิ์ ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชน