เปลี่ยนกระบองเพชรให้กลายเป็นไฟฟ้า

Home / เปลี่ยนกระบองเพชรให้กลายเป็นไฟฟ้า

กระบองเพชร “โนปาล” เดิมที่เคยถูกนำไปเป็นอาหารแม็กซิกัน ตอนนี้กลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่สามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้ว โดยในตอนนี้สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ปริมาณมาก หรือราว 625 ลูกบาศก์เมตร ต่อกระบองเพชรแห้ง 1 ตัน หรือผลิตไฟฟ้าได้ 930 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

1438773924831

ในการผลิตไฟฟ้ากระบองเพชรจะถูกตัดเป็นชิ้นๆบดกระทั่งกลายเป็นของเหลวจากนั้นจึงนำไปผสมกับปุ๋ยคอกแล้วนำไปเก็บไว้ที่บ่อหมัก กระทั่งได้ก๊าซมีเทน1438773882210

ติดตามข่าวรอบโลกได้ใน Welcome World ทุกวัน เวลา 01:40 – 03:10 ทางช่อง MONO29