เกิดเพราะกรรม! รู้เท่าทันกรรมจะได้ไม่เป็นทุกข์

Home / เกิดเพราะกรรม! รู้เท่าทันกรรมจะได้ไม่เป็นทุกข์

เกิดเพราะกรรม

มนุษย์เราล้วนมีกรรมเป็นของตนเอง มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ พวกพ้อง มีกรรมเป็นที่พึ่ง และกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้ดีชั่วเลวหยาบ เรียกได้ว่าวัฏสงสารของสัตว์โลกทั้งหลายนั้น ขับเคลื่อนได้ด้วยแรงแห่งกรรมทั้งนั้น เหตุจากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นก็จะส่งผลในอนาคต หากทำเหตุไม่ดีไว้ สิ่งที่จะส่งผลในอนาคตก็จะเกิดเรื่องไม่ดีตามมา ขณะเดียวกันหากสร้างเหตุที่ดีไว้ ผลที่ดีก็จะส่งผลในอนาคตอย่างแน่นอน

เกิดเพราะกรรม
เกิดเพราะกรรม

เกิดเพราะกรรม รายการที่จะทำให้เรื่องของกรรมเกิดความชัดเจนมากขึ้น ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของละครเป็นตอน ๆ สะท้อนถึงวิถีชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งละครในแต่ละตอนนั้นสอนเรื่องกรรมที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออุทาหรณ์จากเหตุการณ์จำลองที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้เราคิดชั่ว ทำความชั่ว เกิดหิริโอตตัปปะ ละอายและเกรงกลังต่อบาป หากทำความชั่วแล้วผลที่จะตามมานั้นจะเป็นอย่างไร เมื่อจิตใจเกิดความกลัวก็จะเกิดการระวัง ไม่ทำความชั่ว และเริ่มทำความดี โดยยึดถือเรื่องไม่ดีนั้นเป็นเครื่องเตือนสติ นอกจากนี้ยังได้พระอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์หลายท่านหลากหลายศาสตร์ความเชื่อมาอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ให้เกิดความกระจ่างอีกด้วย ดำเนินรายการโดยสองพิธีกรที่ศึกษาด้านความเชื่อและศาสนา คหบดี กัลย์จาฤก และ วีรยา ดำรงค์ศรี ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.15 น. ทาง ช่อง Bright TV

เกิดเพราะกรรม
เกิดเพราะกรรม
เกิดเพราะกรรม
เกิดเพราะกรรม