วิกฤติ! ติ๋ม ทีวีพูล ส่งทนายฟ้อง กสทช. เรียกค่าเสียหาย 700 ล้าน

Home / วิกฤติ! ติ๋ม ทีวีพูล ส่งทนายฟ้อง กสทช. เรียกค่าเสียหาย 700 ล้าน

Untitled-3

ติ๋ม ทีวีพูล ส่งทนายฟ้อง กสทช. ส่งทีมทนายมาที่ศาลปกครอง เพื่อฟ้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่ไม่สามารถขยายเครือข่ายได้และไม่สามารถปฏิบัติตามที่ได้สัญญาไว้ สำหรับติ๋ม ทีวีพูล หรือพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย เจ้าของบริษัท ไทยทีวีที่ได้รับสัมปทาน ช่องไทยทีวี และ ช่องโลก้า

โดยทาง ติ๋ม ทีวีพูล ได้ให้ ทนายสุชาติ ส่งทีมมาร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี โดยทางทีมทนายอ้างว่า กสทช. ไม่ได้ปฏิตามแม่บทกฎหมายที่วางไว้ โดยแต่เดิม กสทช. ได้จัดการประมูลทีวีดิจิตอล ซึ่งจะต้องเปลี่ยนจากระบบทีวีอนาล็อกมาเป็นทีวีดิจิตอลทั้งหมด แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีเพียง 20% เท่านั้นที่ทำให้เปลี่ยนมาเป็นระบบทีวีดิจิตอล ทำให้นักลงทุนที่ประมูลช่องทีวีดิจิตอลได้รับเสียหาย

ทีมทนาย
ติ๋ม ทีวีพูล ส่งทนายฟ้อง กสทช.

“ผู้ชมยังดูช่องดิจิตอลยังไม่ได้เลยครับ ทุกวันนี้มีแค่ 20% เองที่รับได้การแจกกล่องทีวีดิจิตอลก็ยังไม่ทั่วถึง ยังไม่ถึง 10 ล้านครัวเรือนเลย การไม่ทำตามแผนแม่บท เอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่พัฒนาระบบเครือข่ายทำให้คนดูยังกลับไปดูแบบอนาล็อกเหมือนเดิม และระบบดาวเทียมยังดีกว่าเราด้วยซ้ำ แถมคุณภาพช่องก็ไม่ดี ภาพเหลืองบ้าง ภาพไม่ชัดบ้าง ในแง่การลงทุนเราได้รับความเสียหาย ซึ่งการมาฟ้องวันนี้เราต้องการให้มีการกำหนดแนวทางคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์หลัง เป็นการขอการคุ้มครองชั่วคราว หลัง กสทช. ทำหนังสือถึง ธนาคารกรุงเทพเกี่ยวกับเงินแบงค์การันตีจำนวน 280 ล้านบาทที่เราต้องจ่าย โดยเราทำการฟ้อง กสทช. เรียกค่าเสียหายทั้งหมด 700 ล้านบาท ฐานละเลยต่อหน้าที่ไม่ทำตามกฏหมายที่กำหนด ซึ่งให้เป็นอำนาจศาลในการตัดสิน”

หนังสือฟ้องร้อง
ติ๋ม ทีวีพูล ส่งทนายฟ้อง กสทช.

ถามถึงเจ้าของบริษัท ติ๋ม ทีวีพูล ทนายสุชาติ เผยว่า “ก็คุยกันดีกับคุณติ๋ม สบายดียังทำธุรกิจเหมือนเดิม ส่วนเรื่องการจะโดนแบล็กลิสต์ จาก กสทช. การทำช่องดาวเทียมหากทีวีพูลยกเลิกสัญญานั้นไปคุยกันที่ศาล ส่วนเรื่องไทยทีวีมีนโยบายให้พนักงานลาออก ผมไม่ขอไม่พูดถึง”