กสทช. เปิดตัวหนังสือ “50 ดิจิทัล ไอเดีย ที่คุณต้องรู้”

Home / กสทช. เปิดตัวหนังสือ “50 ดิจิทัล ไอเดีย ที่คุณต้องรู้”

50 ดิจิทัลไอเดีย ที่คุณต้องรู้
พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (22 เมษายน 2558) สำนักงาน กสทช. เปิดตัวหนังสือ 50 ดิจิทัล ไอเดีย ที่คุณต้องรู้ ซึ่งเป็นหนังสือที่แปลมาจากหนังสือ “50 digital ideas you really need to know” ของ Tom Chatfield โดยคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นผู้แปลและเรียบเรียง โดยเนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นสารประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานสังคมออนไลน์ รวมทั้งรูปแบบภัยร้ายบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาที่อ่านง่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มีเท่าทันเพื่อให้ต่อภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

แนวคิดในการจัดแปลหนังสือดังกล่าว เกิดขึ้นจากความคิดที่มองเห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารของไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนไทยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ หากมีหนังสือคู่มือ หรือหนังสือที่มีเนื้อหาอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยหนังสือ “50 digital ideas you really need to know” ของ Tom Chatfield เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน จึงได้ให้มีการแปลหนังสือเล่มดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่หนังสือ “50 ดิจิทัลไอเดีย ที่คุณต้องรู้” เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาตามห้องสมุดของรัฐ และสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ