กสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีรอบ 4 อีก 6.33 แสนฉบับ รอบ 5 ภายในวันที่ 10 ก.พ. 58 เงินจากคูปองที่ไม่ได้นำมาแลกนำส่งคืนเป็นรายได้ของแผ่นดิน

Home / กสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีรอบ 4 อีก 6.33 แสนฉบับ รอบ 5 ภายในวันที่ 10 ก.พ. 58 เงินจากคูปองที่ไม่ได้นำมาแลกนำส่งคืนเป็นรายได้ของแผ่นดิน

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (28 ม.ค. 2558) สำนักงาน กสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีรอบที่ 4 อีก 633,825 ฉบับ ในอำเภอที่มีสัญญาณครอบคลุมไม่น้อยกว่า 80% ใน 38 อำเภอของ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.นครศรีธรรมราช จ.ภูเก็ต และ จ.ตรัง โดยไปรษณีย์ส่งตรงถึงบ้าน ทั้งนี้คิดเป็นยอดรวมคูปองที่แจกไปแล้วทั้งสิ้น 7,680,216 ฉบับ

สำหรับอำเภอที่จะแจกในรอบที่ 4 นี้ ได้แก่
1. จ.บุรีรัมย์ 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.กระสัง อ.ประโคนชัย อ.บ้านกรวด อ.สตึก อ.พลับพลาชัย อ.ห้วยราช และ อ.บ้านด่าน
2. จ.สุรินทร์ 15 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.จอมพระ อ.ปราสาท อ.กาบเชิง อ.สนม อ.ศีขรภูมิ อ.สังขะ อ.ลำดวน อ.บัวเชด อ.พนมดงรัก อ.ศรีณรงค์ อ.เขวาสินรินทร์ และ อ.โนนนารายณ์
3. จ.นครศรีธรรมราช 8 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองนครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ อ.ชะอวด อ.ท่าศาลา อ.ปากพนัง อ.หัวไทร และ อ.พระพรหมเฉลิมพระเกียรติ
4. จ.ภูเก็ต 1 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองภูเก็ต
5. จ.ตรัง 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองตรัง อ.ย่านตาขาว อ.ห้วยยอด อ.วังวิเศษ อ.นาโยง และ อ.รัษฎา
โดยคูปองที่จะแจกในรอบ 4 นี้ จะหมดอายุในวันที่ 30 ก.ย. 2558

ในส่วนของการแจกคูปองในรอบที่ 5 ในพื้นที่อำเภอที่มีสัญญาณครอบคลุมไม่น้อยกว่า 80% ใน 36 อำเภอ ของ 7 จังหวัด คือ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.ลำปาง จ.น่าน จ.เพชรบูรณ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.นครศรีธรรมราช คาดว่าจะแจกได้ภายในวันที่ 10 ก.พ. 2558
ส่วนรอบที่ 6, 7 และรอบที่ 8 อยู่ในระหว่างการตรวจสอบการครอบคลุมของสัญญาณ ซึ่งหากพบอำเภอใดมีสัญญาครอบคลุมไม่น้อยกว่า 80% สำนักงาน กสทช. จะแจกคูปองให้ครัวเรือนในพื้นที่นั้นทันที

ฐากร ตัณฑสิทธิ์
ฐากร ตัณฑสิทธิ์

สำหรับวิธีการง่าย ๆ เพื่อตรวจสอบว่าคูปองดิจิตอลทีวีของสำนักงาน กสทช. ได้จัดส่งถึงบ้านท่านรึยัง หรือส่งมาถึงไหนแล้วสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://digital.nbtc.go.th จากนั้นให้คลิกตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งคูปองด้วยตนเอง จากนั้นให้กรอกเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลักที่ได้จากทะเบียนบ้าน จากนั้นให้คลิกคำว่าค้นหา ถ้าบ้านของท่านอยู่ในพื้นที่การแจกคูปองของสำนักงาน กสทช. ระบบจะแสดงเลขที่ลงทะเบียนของไปรษณีย์ 13 หลักมาให้ ให้ท่านนำไปตรวจสอบสถานการณ์นำจ่ายคูปองที่เว็บไปรษณีย์ไทย ตามลิงค์ที่อยู่ข้าง ๆ การแสดงผล และเมื่อท่านนำเลขที่ลงทะเบียนของไปรษณีย์ 13 หลัก ไปกรอกที่เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทยเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลการนำจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีของบ้านท่านว่านำจ่ายไปแล้วเมื่อไร มีผู้รับไปแล้วหรือไม่ ถ้ามีผู้รับใครเป็นผู้รับไปและรับไปแล้วเมื่อไร หากไม่มีผู้รับ ขณะนี้คูปองอยู่ที่ไปรษณีย์สาขาไหน เพื่อให้ประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับยังที่ทำการไปรษณีย์สาขาดังกล่าวได้
วิธีที่ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต ให้ท่านโทรศัพท์มาที่คอลเซ็นเตอร์สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) จากนั้นให้แจ้งเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลักที่ได้จากทะเบียนบ้านกับเจ้าหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานการณ์ส่งคูปองดิจิตอลทีวีแทนท่าน และจะแจ้งผลให้ท่านทราบทันที

ฐากร ตัณฑสิทธิ์
ฐากร ตัณฑสิทธิ์

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ประมาณการไว้ว่าในการแจกคูปองดิจิตอลทีวีเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลนั้น จะมีประชาชนนำคูปองมาแลกประมาณ 70% ของจำนวนคูปองที่แจกไปทั้งหมด เช่นเดียวกับการแจกคูปองในต่างประเทศที่มีจำนวนประชาชนที่นำคูปองมาแลกประมาณ 70% เช่นเดียวกัน เมื่อมองดูยอดรวบของการแลกคูปองในขณะนี้ พบว่ามีประชาชนนำคูปองมาแลกแล้วประมาณ 2,925,000 ฉบับ จากจำนวนคูปอง 7,046,391 ฉบับที่สำนักงาน กสทช. แจกคูปองไปแล้วทั้ง 3 ลอต คิดเป็น 41.5% ของจำนวนคูปองที่แจกออกไป โดยรายละเอียดของการแลกคูปองเป็นดังนี้ คูปองในลอตแรกที่แจกไปเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2557 จำนวน 4,645,495 ฉบับ มีผู้นำคูปองไปแลกแล้วคิดเป็น 66% ส่วนคูปองในลอตที่ 2 ที่แจกไปเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2557 จำนวน 1,777,495 ฉบับ มีผู้นำคูปองไปแลกแล้วคิดเป็น 25% และคูปองในลอตที่ 3 ที่แจกไปเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2557 จำนวน 623,401 ฉบับ มีผู้นำคูปองไปแลกแล้วคิดเป็น 9% ซึ่งมองว่าสำหรับระยะเวลา 3 เดือนกว่านั้น การที่มีประชาชนนำคูปองมาใช้แลกถึง 41.5% ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงแล้ว เมื่อเทียบกับที่ได้ประมาณการไว้ว่าจะมีประชาชนนำคูปองมาแลกประมาณ 70% ของจำนวนคูปองที่แจกไปทั้งหมด สำหรับกรณีที่ประชาชนนำคูปองมาแลกไม่ครบ 100% เงินตรงส่วนนั้นสำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป