ไฟเขียวช่อง 3 อนาล็อกถ่ายทอดสดเอเชียน เกมส์ พร้อมหารือออกอากาศคู่ขนาน

Home / ไฟเขียวช่อง 3 อนาล็อกถ่ายทอดสดเอเชียน เกมส์ พร้อมหารือออกอากาศคู่ขนาน

IMG_9092

นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาการรองเลขาธิการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่าวันนี้ (15 กันยายน 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้

เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. อนุญาตให้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 17 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ในระบบอนาล็อก คู่ขนานกับการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี ซึ่งเป็นไปตามข้อ 4 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (Must have)

เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเรื่องการออกอากาศคู่ขนานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยที่ประชุมกสท. มีมติให้บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด แต่งตั้งผู้มีอำนาจหรือผู้รับอำนาจตามกฎหมายเข้าร่วมหารือกับกรรมการ กสท. เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องการออกอากาศคู่ขนาน และการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฏหมายและมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย