ช่อง3 ร่อนจดหมายชี้แจงเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ตามปกติ

Home / ช่อง3 ร่อนจดหมายชี้แจงเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ตามปกติ

EyWwB5WU57MYnKOuFVSLhqCHB5gqiuDlesLM58vILZ08kOs9BG65NL

หลังจากที่แนวคิดสัญญาณทีวี Pass Through ระหว่าง โทรทัศน์ช่อง 3 vs กสทช. ไม่ตรงกันเป็นเหตุให้มีข่าวลือออกมาว่า หลังจากวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สัญญาณโทรทัศน์ของช่อง 3 จะไม่สามารถรับชมผ่านโครงข่ายผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และโครงข่ายของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอีกต่อไป ด้าน บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ผู้ได้รับใบอนุญาติประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่อง 3 จึงได้ร่อนจดหมายทำหนังสือชี้แจงว่า กสทช. ไม่มีสิทธิระงับออกอากาศของช่อง 3 โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

คำชี้แจงเรื่องสัญญาณโทรทัศน์ช่อง 3

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียว่า หลังจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 และบางรายก็รายงานว่า หลังจากวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สัญญาณโทรทัศน์ของช่อง 3 จะไม่สามารถรับชมผ่านโครงข่ายผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และโครงข่ายของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอีกต่อไป สร้างความสับสนแก่ผู้ชม ผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม, โครงข่ายเคเบิลทีวีและอุตสาหกรรมโฆษณาแล้วนั้น และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. ได้ทราบข่าวดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ เช่นเดียวกัน โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท.ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้ง หรือได้รับการบอกกล่าวจาก กสทช.แต่อย่างใด
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. ขอเรียนชี้แจงว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. ได้รับสัมปทานจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) และได้รับการรับรองและได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ออกอากาศเป็นฟรีทีวีมาตั้งแต่ปี 2513 จนถึงปัจจุบันขึ้นปีที่ 45 แล้ว และสัมปทานจะสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563
ผู้ชมทั่วประเทศรับสัญญาณโทรทัศน์ของช่อง 3 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่าน
(1) เสาอากาศแบบหนวดกุ้งที่ติดมากับเครื่องรับโทรทัศน์
(2) เสาอากาศแบบก้างปลาที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านหรือนอกอาคาร
(3) จานรับสัญญาณดาวเทียมโดยไม่ต้องผ่านโครงข่ายใดๆ แทนเสาอากาศ
และอีกส่วนหนึ่งผ่าน
(4) จานรับสัญญาณดาวเทียมผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
(5) จานรับสัญญาณดาวเทียมผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวี
โดยในข้อ (4) และ (5) สัญญาณโทรทัศน์ของช่อง 3 และฟรีทีวีอื่นๆ ทุกช่อง ที่ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและโครงข่ายเคเบิลทีวีดังกล่าวข้างต้นจะไม่ถูกดัดแปลง ตัดต่อใดๆทั้งสิ้น เรียกกันว่า เป็นการเอาสัญญาณฟรีทีวีไป Pass Through
การที่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวี นำสัญญาณของโทรทัศน์ฟรีทีวีไปผ่านโครงข่ายของตน เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชมที่ต้องการมาใช้บริการของตนและต้องการรับชมโทรทัศน์ฟรีทีวีด้วย โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ 2 ชิ้นเพื่อรับชมบริการของฟรีทีวี 1 อุปกรณ์และเพื่อรับชมบริการของโครงข่ายเหล่านั้นอีก 1 อุปกรณ์
ในกรณีที่สัญญาณฟรีทีวี Pass Through ผ่านโครงข่ายเหล่านี้ ผู้ชมเพียงติดตั้งอุปกรณ์เดียวคือจานรับดาวเทียมหรือกล่องรับสัญญาณของโครงข่ายเหล่านี้ก็สามารถให้ผู้ชมรับชมทั้งฟรีทีวีและบริการของโครงข่ายเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. ยังคงยืนยันการให้บริการแก่ผู้ชมต่อไปเช่นเดิมเหมือนที่ผ่านมาตลอด 44 ปี เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมสัญญาณของช่อง 3 ได้โดยสะดวกและอย่างทั่วถึงตามเจตนารมย์ของ กสทช. ต้องการให้ผู้ชมต้องสามารถรับชมฟรีทีวีได้อย่างทั่วถึงทุกช่องทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. ขอขอบคุณผู้ชมและสื่อมวลชนที่แสดงความห่วงใยต่อสถานีฯ ในเรื่องนี้ และขอขอบคุณโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและโครงข่ายเคเบิลทีวีที่ทำหน้าที่เสมือนเสาอากาศรับสัญญาณของโทรทัศน์ฟรีทีวีให้แก่ผู้ชมตลอดมาจนถึงทุกวันนี้