ปล่อยแล้ว!!! ดาวเทียมไทยคม 6 รองรับทีวีดิจิตอล!!!

Home / ปล่อยแล้ว!!! ดาวเทียมไทยคม 6 รองรับทีวีดิจิตอล!!!

ดาวเทียมไทยคม 6 รองรับทีวีดิจิตอล!!!

เมื่อเช้าวันที่ 7 มกราคม 2557 ได้มีการปล่อยจรวดฟอลคอน 9 ที่ผลิตโดย บริษัท ออบิทอล ไซเอนส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยี (Space X) ได้ทำการปล่อยดาวเทียมไทยคม 6 (Thaicom 6) ทะยานขึ้นสู่อวกาศเป็นที่เรียบร้อย เพื่อรองรับทีวีดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย!!!

 

ภาพการปล่อยดาวเทียมไทยคม 6
ภาพการปล่อยดาวเทียมไทยคม 6 เพื่อรองรับทีวีดิจิตอล

 

พื้นที่การให้บริการของดาวเทียมไทยคม 6

สำหรับพื้นที่การให้บริการของดาวเทียมไทยคม 6 นั่น ได้กำหนดวงโคจรไว้ที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับดาวเทียมไทยคม 5 ประกอบด้วยย่านความถี่แบบ Ku-Band จำนวน 8 ทรานสพอนเตอร์ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมประเทศไทย และประเทศแทบภูมิภาคอินโดจีน และย่านความถี่ C-Band จำนวน 18 ทรานสพอนเตอร์ ที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกา ซึ่งดาวเทียมไทยคม 6 นี้มีระยะเวลาในการทำภารกิจบนอวกาศนานถึง 14 ปี

อ่านข่าวสาร ทีวีดิจิตอล ทั้งหมด คลิก