วิเคราะห์เจาะลึก ผลดี-ผลเสีย ของทีวีดิจิตอล!!!

Home / วิเคราะห์เจาะลึก ผลดี-ผลเสีย ของทีวีดิจิตอล!!!

ผลดี-ผลเสีย ระบบทีวีดิจิตอล

หลายคนเริ่มตั้งคำถามถึงระบบโทรทัศน์ทีวีดิจิตอล ที่กำลังเข้ามาทดแทนระบบทีวีเดิมว่ามีผลดี และผลเสียอย่างไร เพราะส่งผลให้โทรทัศน์รุ่นเก่าๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ประชาชนไม่รู้ว่าควรจะปรับตัวไปทางไหน เสียค่าใช้จ่ายอย่างไร และคำถามมากมายที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ วันนี้จึงขอนำเสนอบทวิเคราะห์เจาะลึกถึงผลดีและ ผลเสียของ ระบบทีวีดิจิตอล ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

 

ดิจิตอลทีวี
ผลดี-ผลเสีย ของดิจิตอลทีวี

 

ผลดีของระบบทีวีดิจิตอล

 

1. มีความคมชัด ทั้งภาพและเสียงมากขึ้นจากเดิม
2. การส่งสัญญาณแบบบีบอัดข้อมูล ทำให้ใช้พื้นที่น้อยในการส่ง จึงทำให้สามารถส่งสัญญาภาพได้ดีกกว่าระบบเดิม และยังช่วยเพิ่มจำนวนช่องมากขึ้นจากเดิมที่่มีเพียง 6 ช่อง
3. ลดปัญหาคลื่นรบกวนแทรกซ้อน
4. สำหรับผู้ประกอบการโทรทัศน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกอากาศ เพราะส่งสัญญาณได้มากกว่า 1 ช่องสัญญาณ
5. ประหยัดพลังงานในการส่งสัญญาณออกอากาศ
6. เนื่องจากมีคลื่นรบกวนน้อย จึงทำให้สามารถรับชมได้แม้ขณะเคลื่อนที่อยู่ เช่น ทีวีดิจิตอลในรถยนต์ เป็นต้น

 

ผลเสียของระบบทีวีดิจิตอล

 

1. บ้านเรือนที่ใช้โทรทัศน์รุ่นเก่าหรือที่ใช้ตัวรับสัญญาณแบบหนวดกุ้ง จะทำให้ผู้ใช้งานเหล่านั้นต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอล
2. เนื่องจากมีจำนวนช่องมากขึ้น อาจจะทำให้ควบคุมการแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสมได้
3. ประชาชนบางกลุ่มไม่เข้าใจระบบการทำงานซึ่งต้องมีตัวแปลงสัญญาณ และทำให้เกิดความรู้สึกยุ่งยาก
4. กรณีโทรทัศน์แบบ CRT หรือโทรทัศน์แบบเก่า จะส่งให้ภาพในการแสดงผลผิดอัตราส่วน ซึ่งส่งผลเสียในการรับชม

 

สุดท้ายไม่ว่าระบบทีวีดิจิตอลนั่นจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร แต่ทางผู้รับผิดชอบก็ได้ทำการแก้ไขปัญหาขึ้นไปบางส่วน โดยกำหนดไว้ภายใน 10 ปีข้างหน้า ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบนั่นเอง