คนจนเพิ่ม 100 ล้านคน! ผลพวงจากปัญหาโลกร้อน

Home / คนจนเพิ่ม 100 ล้านคน! ผลพวงจากปัญหาโลกร้อน

ผลกระทบเกิดขึ้นเป็นวงกว้างจริง ๆ สำหรับวิกฤตการณ์โลกร้อน โดยธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงก์ได้เปิดเผยรายงานล่าสุด ว่าปัญหาโลกร้อนจะส่งผลให้มีจำนวนคนยากจนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยล้านคน ในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยส่งผลกระทบต่อผู้ที่ยากจนมากที่สุด โดยมีสาเหตุมาจากพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ราคาอาหารสูงขึ้น โรคภัยที่เกิดจากคลื่นความร้อนและน้ำท่วม เป็นต้น

Welcome World
ดร. จิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลกเปิดเผยรายงานล่าสุดชี้ว่าจำนวนคนยากจนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยล้านคนในอีก 15 ปีข้างหน้า

นักเศรษฐศาสตร์ที่ร่วมจัดทำรายงานฉบับนี้ระบุว่ายังมีโอกาสให้คนยากจนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาการเกษตรที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ยากจนให้ดีขึ้นได้ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจทั่วโลกได้ในรายการ Welcome World ทุกวัน เวลา 01.40 น. ช่อง MONO 29