ต้นโคมไฟ! โคมไฟที่ให้พลังงานจากดิน

Home / ต้นโคมไฟ! โคมไฟที่ให้พลังงานจากดิน

“ต้นโคมไฟ” กำลังจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยเหลือชุมชนที่อาศัยอยู่ในป่า โดยต้นโคมไฟนี้เป็นผลงานที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาของกลุ่มนักวิจัยและนักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิศวกรรมในกรุงลิมาของเปรู ซึ่งกำลังศึกษาและพัฒนาพลังงานจากดิน

Welcome World
ต้นโคมไฟ! โคมไฟที่ให้พลังงานจากดิน

เอลเมอร์ รามิเรซ ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยและผู้นำกลุ่มนักวิจัยที่สร้างโคมไฟนี้ขึ้นมาระบุว่าดินและระบบที่ถูกใช้ในการให้พลังงานกับโคมไฟก็คือฐานไม้ที่อยู่ด้านล่างที่ใช้ปลูกต้นไม้ โดยระบบไฟฟ้าจะจับและควบคุมพลังงานในดินที่มาจากการสังเคราะห์แสงของพืช เพื่อนำไปให้พลังงานกับแบตเตอรี่ที่เป็นตัวให้พลังงานกับโคมไฟ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจรอบโลกได้ในรายการ Welcome World ทุกวัน เวลา 01.40 น. ช่อง MONO 29