ดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ปน! “นพ.อภิชัย” แนะวิธีเลือกซื้ออาหารเจ

Home / ดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ปน! “นพ.อภิชัย” แนะวิธีเลือกซื้ออาหารเจ

วันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลกินเจแล้ว หลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจและงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ในช่วงนี้เพิ่มขึ้น จึงได้มีอาหารที่เลียนแบบเนื้อสัตว์เข้ามาจำหน่าย เพื่อให้ง่ายต่อคนที่เริ่มหันมาทานอาหารเจ แต่อาหารเจที่เลียนแบบเนื้อสัตว์บางอย่างอาจจะมีดีเอ็นเอของเนื้อสัตว์ปลอมปนอยู่

Good Morning Thailand
ควรเลือกซื้ออาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์มิดชิด มีฉลากชัดเจน

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สุ่มตรวจอาหารเจเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด และมีรายละเอียดอย่างชัดเจนนั้นยังไม่พบดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ปลอมปน แต่เมื่อสุ่มตรวจอาหารเจเลียนแบบเนื้อสัตว์ในลักษณะที่แบ่งขายกลับพบดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ปลอมปนอยู่

Good Morning Thailand
ควรสังเกตสีของเนื้อสัตว์เทียม ไม่ควรมีสีที่ฉูดฉาดจนเกินไป

นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า ควรเลือกซื้ออาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างมิดชิด และมีฉลากแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน ผู้บริโภคเองก็ต้องสังเกตสีของเนื้อสัตว์เทียม ต้องไม่มีสีที่ฉูดฉาดจนเกินไป ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ในรายการ Good Morning Thailand ทุกวัน เวลา 05.30 น. ช่อง MONO 29