มัลแวร์ใน App Store!? แอปเปิลประกาศเคลียร์แล้ว

Home / มัลแวร์ใน App Store!? แอปเปิลประกาศเคลียร์แล้ว

เป็นที่ตกอกตกใจของผู้ใช้ iOS Device ทันที เมื่อพบว่าในแอพสโตร์ที่มีการเข้มงวดกวดขันแอพพลิเคชั่นแต่ละตัวก่อนจะปล่อยให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดนั้นดันมีมัลแวร์แฝงอยู่ด้วย ปัญหานี้เกิดจากนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบางรายได้ใช้ซอฟต์แวร์ปลอมที่โพสต์ในเว็บไซต์ของจีน ซึ่งในตัวซอฟต์แวร์ปลอมนั้นก็มีมัลแวร์แฝงอยู่นั่นเอง

Welcome World
มัลแวร์ใน App Store!? แอปเปิลประกาศเคลียร์แล้ว รายการ Welcome World

และไม่นานเกินรอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบริษัทแอปเปิลได้ประกาศถอดแอพพลิเคชั่นที่มีมัลแวร์แฝงอยู่ออกไปเรียบร้อยแล้ว แม้แต่บริษัทเท็นเซ็นต์ของจีนผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น WE CHAT ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน แต่ผู้ให้บริการก็ได้ปล่อยแอพพลิเคชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ออกมาให้ใช้แล้ว ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจทั่วโลกได้ในรายการ Welcome World ทุกวัน เวลา 01.40 น. ช่อง MONO 29