ดูสถานการณ์ SME ไทยและเทศ! ใน Good Morning Thailand

Home / ดูสถานการณ์ SME ไทยและเทศ! ใน Good Morning Thailand

ผลการสำรวจงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 10,215 บริษัททั่วโลก พบว่าในภูมิภาคเอเชียยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ขณะที่ธุรกิจเอสเอ็มอีทั่วโลกยังมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานค่อนข้างต่ำ ต้นทุนเงินกู้สูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่และมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาสภาพคล่องในอนาคตได้ง่าย

Good Morning Thailand
ดูสถานการณ์ SME ไทยและเทศ! ในรายการ Good Morning Thailand

สถานการณ์ของเอสเอ็มอีไทยตอนนี้น่าเป็นห่วงมาก เศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ส่งผลให้กำลังซื้อในประเทศหดตัวตามไปด้วย มูลค่าการส่งออกก็ลดลง ขณะที่ฐานทุนเอสเอ็มอีไทยนั้นค่อนข้างจำกัด และมีต้นทุนสูงกว่า ทำให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนคล่องตัวน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ แม้ภาครัฐจะพยายามออกมาตรการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ก็ตาม ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยส่วนใหญ่ยังขาดแบบแผนเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดทำงบการเงินที่ได้มาตรฐานคือหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะงบการเงินจะช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นรายรับรายจ่ายรู้ความเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดในกิจการของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น ติดตามชมสาระดี ๆ ยามเช้าได้ในรายการ Good Morning Thailand ทุกวัน เวลา 05.30 น. ช่อง MONO 29