ลดชั่วโมงเรียน! นำร่องเด็กประถม 1 พ.ย. นี้

Home / ลดชั่วโมงเรียน! นำร่องเด็กประถม 1 พ.ย. นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษา 10 ข้อของนายกรัฐมนตรี เช่น การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการปรับหลักสูตรการเรียนให้เหมาะสม พร้อมกำชับให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ปรับลดชั่วโมงเรียน 8 กลุ่มสาระวิชาในโรงเรียนปฐมศึกษาสังกัด สพฐ.

Good Morning Thailand
ลดชั่วโมงเรียน! นำร่องเด็กประถม 1 พ.ย. นี้ รายการ Good Morning Thailand

โดยลดเวลาเรียนจาก 8 นาฬิกา ถึง 15 นาฬิกา 30 นาที เป็น 8 นาฬิกา ถึง 14 นาฬิกา หรือจาก 1,000 ชั่วโมงต่อปี เป็น 840 ชั่วโมงต่อปี ส่วนเวลาที่เหลือนั้นก็ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การสอนทำการบ้านเพื่อลดภาระการบ้าน จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้เสริมศักยภาพและความถนัดเฉพาะตัว ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ในรายการ Good Morning Thailand ทุกวัน เวลา 05.30 น. ช่อง MONO 29