สนามบินสีเขียวแห่งแรกของโลกที่เอกวาดอร์ ใน Welcome World

Home / สนามบินสีเขียวแห่งแรกของโลกที่เอกวาดอร์ ใน Welcome World

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดเพิ่มมากขึ้น เป็นตัวสะท้อนถึงความผิดปกติของธรรมชาติที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันนี้กระแสการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมก็กำลังเป็นเทรนด์ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ หนึ่งในนั้นก็คือการก่อสร้างท่าอากาศยานสีเขียวในประเทศเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานแรกของโลกที่ได้รับรางวัลท่าอากาศยานสีเขียวจากสภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา โครงสร้างของท่าอากาศยานแห่งนี้ส่วนใหญ่ใช้ชิ้นส่วนรีไซเคิล ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตน้ำประปาจากทะเล เป็นต้น ติดตามข่าวสารต่างประเทศได้ในรายการ Welcome World วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 01.40 น. ช่อง MONO 29

Welcome World
ท่าอากาศยานสีเขียวแห่งแรกของโลก รายการ Welcome World