โฬม-ไม้-ไก่ รับรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2557

Home / โฬม-ไม้-ไก่ รับรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2557

9T8A0597     สำนักงานราชบัณทิตยสภาจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

     โดย โฬม พัชฏะ นามปาน ได้รับรางวัลนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทนักแสดงนำชาย จากละครเรื่องสาปพระเพ็ง,  ไม้ วฤษฎิ์ ศิริสันธนะ ได้รับรางวัลนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทนักแสดงประกอบชาย จากละครเรื่องลูกทาส และ ไก่ ภาษิต อภิญญาวาท รางวัลผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทผู้ดำเนินรายการชาย จากรายการเป็นข่าวเช้านี้ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3, บริษัท เป่าจิน จง จำกัด และ บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด ยังได้รับรางวัลประเภทสถานีโทรทัศน์บริษัทผลิตละครโทรทัศน์ที่ส่งนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์เข้ารับ การคัดเลือกอีกด้วย

     ซึ่งงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” ในครั้งนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้ภาษาไทยและส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกรักและหวงแหนภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

9T8A0485 9T8A0495 9T8A0615 9T8A0629